personen

dr. Nicolaas Jacobsz. Stoop

geboren: -
overleden: 1694

lid Oudraad van Dordrecht (1657 - 1694).

bronnen voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1248.

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 211.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1682 - 30-04-1685
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1691 - 30-04-1694
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...