personen

mr. Jetze van Sminia

geboren: 1625
overleden: 16-12-1678

opmerkingen

Overig: was grietman van Gaasterland 1669-1678.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 381.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 146.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 298.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 15-02-1653 - 29-12-1669
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-04-1671 - 02-05-1674
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Eindjaar mogelijk 1674.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 31-05-1674 - 30-04-1675
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 19-08-1675 - 17-05-1677
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1677 - 16-12-1678
namens: Zevenwolden, Gaasterland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.