personen

Jan Jacobsz. Craen

geboren: -
overleden: 31-12-1624

lid Vroedschap van Den Briel ( - 1624).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 25 (1971) 205.

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 1 en 6.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-10-1612 - 23-09-1621
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...