personen

Sjuck baron van Welderen Rengers

geboren: 08-11-1799 te Groningen
overleden: 22-10-1870 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelstitel: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 242.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1066.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 09-07-1823 - 01-07-1826
namens: Wymbritseradeel, ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1826 - 13-09-1830
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 13-09-1830 - 16-10-1842
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 04-07-1843 - 16-12-1845
namens: Dronrijp, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-12-1845 - 13-02-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 15-02-1849 - 20-08-1850
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 29-10-1850 - 22-10-1870
namens: Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 09-11-1853 - 22-10-1870
anderen met deze aanstelling...