personen

mr. Philips Ram

geboren: 26-06-1753 te Utrecht
overleden: 09-04-1817 te Utrecht

opmerkingen

Overig: op 31 mei 1805 werd Ram, die toen aftredend was, gemachtigd zijn post te blijven waarnemen totdat de reorganisatie van de Departementale Besturen zijn beslag zou hebben gekregen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 18.

Bruin, R.E. de, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813 (Utrecht, 1986) 360.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 43 (1950) 83.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 1160.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiƫn in het Departement Utrecht
van: 19-07-1805 - 01-09-1805
anderen met deze aanstelling...

Ram legde zijn post neer.

functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 09-04-1817
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...