personen

Willem van Haren

geboren: 1655
overleden: 18-09-1728

opmerkingen

Persoonsgegevens: Willem van Haren had een naam- en tijdgenoot (1626-1708, elders in deze database) die gedeeltelijk in dezelfde periode bestuurlijk actief was. Van niet alle genoemde bovenlokale functies is duidelijk door wie van de twee ze werden bekleed.
Overig: was grietman van Doniawerstal 1679-1688, van West-Stellingwerf 1688-1711 en van 't Bildt 1718-1723.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 320.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 146 en II, 91.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1685 - 1685
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1686 - 30-04-1689
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1689 - 30-04-1692
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon. De functie werd mogelijk uitgeoefend door zijn naamgenoot (1626-1708, elders in deze database).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1692 - 30-04-1694
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Westergo of Zevenwolden (als ordinaris of vijfde ordinaris gedeputeerde).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 09-06-1695 - 01-05-1697
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon. De functie werd mogelijk uitgeoefend door zijn naamgenoot (1626-1708, elders in deze database).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1701 - 09-05-1704
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1705 - 1705
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon. De functie werd mogelijk uitgeoefend door zijn naamgenoot (1626-1708). Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 28-04-1710 - 20-03-1711
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1713 - 30-04-1715
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 31-08-1717 - 27-04-1719
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1722 - 12-02-1725
namens: Westergo, Het Bildt
anderen met deze aanstelling...