personen

Henricus Jacobus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn

heer van Weerdesteyn.

geboren: 1752
overleden: 1808

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 260.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 521.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 149.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 17-11-1807 - 22-10-1808
namens: Amstelland
anderen met deze aanstelling...