personen

mr. Cornelis Charles baron Six

Ook bekend als Six van Oterleek.

geboren: 30-09-1772 te Amsterdam
overleden: 03-06-1833 te Utrecht

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815/adelstitel: 1820.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 217.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 307.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 1034.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 90.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 11-11-1807
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Later Amstelland.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 11-05-1808 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld (en Pensioenen)
van: 24-06-1808 - 04-08-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-01-1809 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur
instelling: Direction du Grand Livre de la Dette Public en Hollande
van: 30-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: maître des Requêtes au Conseil d' État en service extraordinaire
instelling: Conseil d' Etat
van: 1811 -
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Nationale Schuld (1813-1814)
van: 12-1813 - 16-02-1814
anderen met deze aanstelling...

Op 11-12-1813 een bevestigend souverein besluit dat hij in functie bleef. Six bleef nevens deze functie adjunct-directeur-generaal der Centrale Kas.

functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Centrale Kas en Nationale Schuld (1814)
van: 16-02-1814 - 06-04-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...

Vice-president.

functie: secretaris van staat
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 06-04-1814 - 16-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Financiën (1813-1861)
van: 16-09-1815 - 11-04-1821
anderen met deze aanstelling...
functie: minister van staat

van: 06-12-1825 -
anderen met deze aanstelling...