personen

Frans van Donia

heer van Hinnema.

geboren: 1580
overleden: 25-02-1651

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 159 en II, 100.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 277.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-06-1628 - 1634
namens: Oostergo, Leeuwarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 22-07-1634 - 06-01-1638
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-09-1637 - 30-04-1640
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-09-1640 - 03-06-1642
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1642 - 1645
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De lijst van Engels (zie institutionele toelichting) geeft zijn naam al in 1641. Omdat hij echter in dat jaar nog gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer was, is aangenomen dat hij toen nog als extraordinaris gedeputeerde optrad.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1648 - 1648
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk aaneensluitend 1648-1650/1. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1650 - 1650
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk aaneensluitend 1648-1650/1. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.