personen

dr. François Fagel

heer van Termeer.

geboren: 1674
overleden: 06-09-1718

lid Vroedschap van Haarlem (1699 - 1718).

opmerkingen

Heerlijkheid: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft 'Ter Weer'.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 123.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 30-04-1709 - 02-05-1712
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...