personen

mr. Meyne Lyckles

Ook bekend als Meyne Lyckles Nijeholpada.

geboren: ca. 1520
overleden: 14-12-1608

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 250 en II, 170.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 261.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-07-1582 - 30-03-1584
namens: Zevenwolden, Weststellingwerf
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 04-03-1585 - 10-05-1597
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: provisionele commissie. Definitieve commissie 30 augustus 1588. Ontslag op eigen verzoek ten behoeve van zijn zoon Laelius.