personen

Willem Emmery de Perponcher

heer van 's Heer Hendrikskinderen.

geboren: 1664
overleden: 1713

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 29 (1975) 417.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 367.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-04-1698 - 1713
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 25 mei 1713.