personen

Edzard Rudolf Sloet tot Cannevelt

geboren: -
overleden: 25-05-1774

lid Ridderschap van Overijssel (1748 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 717.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 04-05-1751 - 24-04-1753
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-11-1759 - 02-05-1762
namens: Overijssel, Vollenhove, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...