personen

Seino Rengers tot de Berg

geboren: -
overleden: 1645

lid Ridderschap van Overijssel (1610 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 388.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-09-1621 - 12-05-1624
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Lijst Schutte (zie institutionele toelichting) geeft 'Reijno' als voornaam.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1624 - 31-03-1630
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 2 (Zwolle 1993) 388 geeft onjuist aanvangsjaar 1614.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-05-1640 - 16-10-1642
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.