personen

dr. Simon Admiraal

geboren: ca. 1641
overleden: 02-03-1724

lid Vroedschap van Monnickendam (1689 - 1704).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 100.

Poelgeest, L. van, Tussen politie en administratie van de justitie. `De Edel Mogende Heeren President en Raden van de Hoge Raad over Holland, Zeeland en Westvriesland', 1704-1795 (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Rechten R.U. Leiden 1985) Bijlage

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 10-08-1690 - 16-04-1691
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...

De lijst van gecommitteerden in de Rekenkamer ter auditie van het Noorderkwartier in het Rijksarchief in Noord-Holland (zie institutionele toelichting) geeft aanvang in oktober.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 27-03-1691 - 22-03-1723
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 30 maart. Het lidmaatschap van een stedelijke vroedschap en de Hoge Raad was normaal gesproken niet te combineren. Zie echter Waterlands archief, oud archief Monnickendam, inv. nr. 11, 17 april 1691, resolutie van de vroedschap waarin hij toch in dat college gecontinueerd wordt.

functie: president-raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 23-03-1723 - 02-03-1724
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland op dezelfde datum. Beƫindigd door overlijden.