personen

Frank (II) graaf van Borselen

heer van Sint Maartensdijk en Scherpenisse, Zuilen, Westbroek, Hoogstraaten, Kortgene, Zuid-Beveland, Voorne, Evere.

Ook bekend als Oostervant.

geboren: ca. 1395
overleden: 1470

opmerkingen

Adelstitels: ridder, graaf van Oostervant.
Overig: ridder in de Orde van het Gulden Vlies 1445.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXVII.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 447.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 264.

Nationaal Biografisch Woordenboek (14 dln., Brussel 1964-1992) XI, 59.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 96.

Smedt, R. de ed., Les chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques (2e dr., Frankfurt am Main 2000) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gouverneur
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-10-1430 - 01-11-1432
anderen met deze aanstelling...

Samen met Filips en Floris van Borselen.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 01-05-1433 - 30-04-1434
anderen met deze aanstelling...

Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1434 en 1436-1443. Memorialen Rosa geeft 1433-1434 en 1436-1442.