personen

Jan Jansz. de Zee

geboren: 1667
overleden: 1733

lid Vroedschap van Medemblik (1705 - 1733).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 25-02-1712 - 19-03-1713
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 11-04-1716 - 19-04-1717
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 16-01-1718 - 15-05-1719
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...