personen

dr. Coenraad Ruysch

geboren: 1583
overleden: 1656

lid Oudraad van Dordrecht (1614 - ).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder H.R.R. 1649

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 911.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 20-10-1626 - 26-11-1630
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1645 - 30-04-1649
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Neemt reeds op 4 april sessie.