personen

dr. Aris van der Mieden

geboren: 1665
overleden: 15-05-1739

lid Vroedschap van Alkmaar (1718 - 1739).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 59 (1941) 181.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 25-02-1729 - 28-02-1731
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1733 - 31-01-1735
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 02-04-1736 - 31-01-1738
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...