personen

dr. Johan Abrahamsz. Schilthouwer van Hoeij

geboren: 1722
overleden: 10-1793

lid Vroedschap van Gorinchem (1758 - 1787). lid Vroedschap van Gorinchem (1788 - 1793).

opmerkingen

Overig: secretaris van Gorinchem 1747-1769.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 4 (1887) 67 en 15 (1902) 258, 263, 271-272, 275.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 141.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 26 (1972) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-10-1788 - 28-09-1791
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...