personen

Julius van Eysinga

Ook bekend als Juw van Eysinga.

geboren: ca. 1563
overleden: 04-05-1631

opmerkingen

Persoonsgegevens: het is onzeker of de in De Haan Hettema en Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek genoemde persoon identiek is aan de gecommitteerde in de Raad van State. De Haan vermeldt in dit tijdvak twee personen met de naam 'Juw/Julius van Eysinga'. De hier genoemde volgde een militaire carrière; zitting in de Raad van State wordt niet vermeld. De tweede echter, overleden in 1649, geboortejaar onbekend, moet te jong zijn geweest om in 1601 zitting te hebben gehad in de Raad van State, daar zijn ouders in 1587 trouwden.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 99 en 100.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 590.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 17-05-1601 - 15-05-1603
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...