personen

Dirk Gerritz. Meerman

geboren: -
overleden: 16-08-1631

lid Veertigraad van Delft (1609 - 1618). lid Veertigraad van Delft (1626 - 1631).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 188.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1617 - 11-10-1618
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 16 juni. Beƫindiging wegens ontslag uit de veertigraad van Delft.