personen

dr. Hendrik Brouwer

geboren: 1624
overleden: 13-11-1683

lid Vroedschap van Leiden (1655 - 1683).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 11 (1894) 130.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 149.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 04-05-1674 - 09-08-1676
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1683 - 13-11-1683
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.