personen

Gerrolt Intesz. Kingma

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 15-02-1581 - 27-07-1582
namens: Westergo, Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.