personen

Adriaan Dirksz. Fyck van Bleyswijk

geboren: 1555
overleden: 1612

lid Veertigraad van Delft (1596 - 1612).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 292.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 207.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1605 - 30-04-1608
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...