personen

Jacob Jansz. Baan

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Edam ( - ).

opmerkingen

Vroedschap: niet genoemd in de lijst van de vroedschap van Edam van Van Meghelen, Rijksarchief in Noord-Holland, Losse aanwinsten, inv. nr. 104, wel als vroedschap genoemd in de vroedschapsresoluties Edam.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 24-10-1626 - 15-10-1627
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-05-1632 - 18-05-1634
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...