personen

dr. Johan Pieter Fokker

geboren: 1755
overleden: 1831

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 537.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 84.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 870.

functies in bovenlokale instellingen

functie: landsastronomist
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)
van: - 30-06-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 20-10-1795 - 20-01-1796
namens: Middelburg
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 08-01-1796 - 14-10-1796
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Middelburg-B
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1798
van: 22-01-1798 - 24-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek (tot 17 maart 1798 Provisioneel, vanaf 12 juni 1798 Intermediair)
van: 24-01-1798 - 12-06-1798
anderen met deze aanstelling...

Benoeming een dag later dan die van de overige leden.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 13-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: landsastronomist
instelling: Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken
van: 22-11-1805 - 1806
anderen met deze aanstelling...
functie: landsastronomist
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 25-04-1806 -
anderen met deze aanstelling...