personen

dr. Petrus Camper

geboren: 1722
overleden: 07-04-1789

lid Vroedschap van Workum (1782 - 1789).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 41.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457 en 503.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 190.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-04-1783 - 19-04-1784
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-05-1787 - 07-04-1789
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.