personen

Claes Claesz. Del

geboren: 1655
overleden: 1728

lid Vroedschap van Purmerend (1680 - 1728).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 234.

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 24-05-1708 - 14-05-1710
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-05-1714 - 25-03-1717
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1722 - 22-06-1724
namens: Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar Bossaers (zie institutionele toelichting) 1724 onjuist, blijkens de vroedschapsresoluties Purmerend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 13-04-1726 - 1728
namens: Holland, Purmerend
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden.