personen

Menno Coehoorn van Scheltinga

geboren: 1701
overleden: 28-04-1777

opmerkingen

Overig: de lijst van gedeputeerden ter Staten-Generaal voor Friesland door Engels (zie institutionele toelichting bij dat college) geeft in 1743 de benoeming van Coehoorn van Scheltinga voor Zevenwolden. De lijst geeft voor hetzelfde jaar de benoeming van Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1773, elders in deze database). De zitting van twee ordinaris-gedeputeerden in deze periode voor Zevenwolden is niet mogelijk (de vijfde ordinaris plaats voor Friesland werd op dat moment bezet door het kwartier der Steden); omdat Vegelin van Claerbergen, in tegenstelling tot Coehoorn, in de genoemde lijst ook in 1744 en later als gedeputeerde wordt opgevoerd, én omdat Coehoorn van 1743-1745 in de Admiraliteit te Amsterdam was gecommitteerd, is aangenomen dat Coehoorn het ambt op Vegelin van Claerbergen heeft getransporteerd.
Was grietman van Schoterland 1715-1777.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 367.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 321 en II, 216.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 12-04-1728 - 22-04-1731
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 04-05-1731 - 29-04-1733
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 30-04-1733 - 09-05-1734
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1734 - 12-05-1737
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1743 - 30-04-1745
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1745 - 30-04-1748
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1748 - 1748
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-05-1749 - 11-05-1752
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 26-07-1757 - 11-05-1758
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1761 - 09-05-1763
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1764 - 22-06-1767
namens: Zevenwolden, Schoterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 06-05-1773 - 30-04-1775
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1775 - 14-05-1776
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...