personen

Quirijn Wilhelm van Hoorn

heer van Noordwijkerhout en De Zilk.

geboren: 1730
overleden: 1797

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 333.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 42 (1956) 155.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 25-02-1763 - 30-04-1764
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 28-02-1770 - 14-03-1782
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-02-1784 - 16-02-1785
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika
van: 09-10-1795 - 08-12-1797
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.