personen

mr. Frederick van Sloterdijck

geboren: 1681
overleden: 19-11-1767

lid Vroedschap van Workum (1728 - 1755).

opmerkingen

Vroedschap: Nederland's Patriciaat geeft 1730-1743.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 39.

Gabriëls, A.J.C.M., `"De Edel Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland", 1747-1795. Aspecten van een buitencommissie op gewestelijk niveau', Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) [Bijlage] 457.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 483.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 21-02-1709 - 10-07-1728
anderen met deze aanstelling...

Ontslag op eigen verzoek.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-05-1729 - 07-05-1730
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1730 - 30-04-1733
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1733 - 31-10-1741
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1742 - 21-05-1743
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 09-04-1745 - 30-04-1746
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Nederland's Patriciaat 77 (1993) 483 geeft onjuist Admiraliteit op de Maze.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 19-08-1746 - 20-11-1748
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-07-1749 - 08-06-1750
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 18-11-1751 - 01-01-1756
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...