personen

Jacob Voorburgh

geboren: 1633
overleden: 1675

lid Vroedschap van Rotterdam (1667 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 215.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1670 - 31-08-1672
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Rotterdam.