personen

Hobbe Esaias van Aylva

heer van Ameland.

geboren: 1645
overleden: 07-05-1692

opmerkingen

Overig: was grietman van Oostdongeradeel 1675-1692.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989) 60.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 148.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 331.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 01-05-1677 - 30-04-1680
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-06-1680 - 03-05-1683
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...