personen

mr. Petrus Adrianus Bergsma

geboren: 1743
overleden: 1824

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 125.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 79.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 58.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 416.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-02-1767 - 11-02-1770
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...

De klaarblijkelijk gelijktijdige zitting van Bergsma in de Admiraliteit in Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Friesland gedurende het jaar 1767-1768 is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1767 - 09-03-1768
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

De klaarblijkelijk gelijktijdige zitting van Bergsma in de Admiraliteit in Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Friesland gedurende het jaar 1767-1768 is vooralsnog onverklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 11-05-1772 - 26-04-1773
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1775 - 30-04-1776
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1776 - 11-02-1779
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1794 - 19-02-1795
namens: Oostergo, Dantumadeel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Friesland (1802-1805)
van: 22-10-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...