personen

Wennemar van Raesfelt tot Schulenborg

geboren: 1630
overleden: 16-02-1677

lid Ridderschap van Overijssel (1653 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 509.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 20-11-1666 - 28-05-1668
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot kapitein.