personen

Egbert Albert Greven

geboren: 1607
overleden: 1687

lid Raad van Zwolle (1648 - 1687).

opmerkingen

Raad: Streng geeft én 1648 én 1668 als aanvang.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 534.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 80.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 556-557.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 27-05-1687 - 1687
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.