personen

Pieter Henricksz. Goutswaert

geboren: -
overleden: 29-04-1645

lid Vroedschap van Rotterdam (1618 - 1644).

bron voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 141.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1622 - 30-04-1625
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: commies-generaal van de Convooien en Licenten
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 03-06-1627 - 20-01-1638
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Was al in april 1625 gecommitteerd, naast Johan van Lochteren, maar werd vóór aanvaarding van het ambt gekozen tot burgemeester van Rotterdam, waarop de Staten-Generaal provisioneel Nicolaas van der Hoeve benoemden. Ontslag op eigen verzoek, wegens hoge leeftijd 'als andere ongelegentheden'.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-05-1638 - 13-05-1641
namens: Holland, Rotterdam
anderen met deze aanstelling...