personen

dr. Willem Backer

geboren: 1733
overleden: 1803

lid Vroedschap van Amsterdam (1773 - 1787).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1787.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 794.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 17-02-1785 - 01-08-1787
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...