personen

Tjaerd Michiels van Heloma

Ook bekend als Theotardus van Heloma.

geboren: ca. 1618
overleden: 01-04-1657

opmerkingen

Overig: was grietman van Engwirden 1652-1657.
Was volgens Nederland's Patriciaat in 1656 gecommitteerde in de Generaliteits-Rekenkamer, maar daarvoor is elders geen bewijs gevonden.

bron voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 77 (1993) 287.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1650 -
anderen met deze aanstelling...