personen

Leendert Leendertsz. Mathol

geboren: ca. 1597
overleden: -

lid Vroedschap van Schiedam (1637 - 1662).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden tussen 1668 en 1670.
Vroedschap: beƫindiging wegens vertrek naar Den Briel.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 25 (1971) 211.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 101.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 02-02-1654 - 30-04-1657
namens: Holland, Schiedam
anderen met deze aanstelling...