personen

dr. Johan Marinus Chalmers

geboren: 1720
overleden: 05-02-1796

lid Vroedschap van Veere ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 503.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 116 en II, 1066.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Provinciale Rekenkamer van Zeeland (1596-1795)
van: 16-06-1751 - 01-06-1766
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot secretaris van de Staten van Zeeland.

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 02-06-1766 - 01-05-1771
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: secretaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 02-06-1766 - 01-05-1771
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 13-08-1770 - 12-05-1785
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Ontslag op eigen verzoek, met recht tot bijwoning van vergaderingen van de Staten van Zeeland en de Staten-Generaal.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 13-08-1770 - 12-05-1785
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Ontslag op eigen verzoek, met recht tot bijwoning van vergaderingen van de Staten van Zeeland en de Staten-Generaal.