personen

mr. Lambertus Christoffel Vonk

geboren: 1757
overleden: 1846

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 247.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 53 (1967) 334.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1409.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Rotterdam-II
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Rotterdam-II
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (1) (mei 1798-juni 1798)
van: 04-05-1798 - 12-06-1798
anderen met deze aanstelling...

Tevens tot secretaris benoemd.