personen

dr. Adriaan ridder Nicolai

Ook bekend als Hadrianus Marius.

geboren: ca. 1507
overleden: 1568

opmerkingen

Persoonsgegevens: zoon van Nicolaas Everaerts (1462-1532).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doeleman, F., Lijst van civiele rechtszaken voor het Hof van Utrecht, waarvan de processtukken in het archief van het Hof zijn bewaard gebleven 1530-1630 (Utrecht 1980) 20.

Maris, A.J. en H.L. Driessen, Het archief van het Hof van Gelre en Zutphen (1543-1795), het Hof van Justitie (1795-1802) en het departementaal Gerechtshof (1802-1811) I (Arnhem 1978) 7, 277 en 280.

Nationaal Biografisch Woordenboek (14 dln., Brussel 1964-1992) VII, 647.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 914.

Stroobant, L., Les magistrats du Grand conseil de Malines (Antwerpen 1903) 458.

Zijp, A., De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof 1543-1566 (Arnhem 1913) 21.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Utrecht (1530-1588)
van: 01-09-1540 - 21-07-1541
anderen met deze aanstelling...

Stroobant, Magistrats, geeft 15 september 1540.

functie: raadsheer
instelling: Grote Raad (te Mechelen) (1473-1582)
van: 21-06-1541 - 1544
anderen met deze aanstelling...

Opvolger van zijn broer Everard Everaerts.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 01-1544 - 20-04-1547
anderen met deze aanstelling...

Met ingang van 29 januari 1544.

functie: kanselier
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 20-04-1547 - 21-03-1568
anderen met deze aanstelling...

Voorlopige aanstelling reeds op 15 november 1546. Eed 25 juni 1547.

functie: stadhouder lenen
instelling: Hof van Gelre en Zutphen (1544-1588)
van: 1548 -
anderen met deze aanstelling...