personen

Jacob Pietersz. Meusses

Ook bekend als Jacob Pietersz. Meuwisz., Jacob Pietersz. Muusses.

geboren: -
overleden: 1646

lid Vroedschap van Edam ( - 1646).

bron voor de persoonsgegevens

Meghelen, Pieter van, Register van de regering tot Edam beginnende voor zoo veel men vinden kan van 't jaar 1572 (manuscript Rijksarchief Noord-Holland, collectie losse aanwinsten, inv. nr. 104) 3v.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 17-05-1628 - 27-05-1630
namens: Holland, Edam
anderen met deze aanstelling...