personen

Wijtze van Cammingha

geboren: -
overleden: 1606

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 75 en II, 50.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 22-12-1587 - 01-09-1588
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie. Einddatum: dag waarop de vergadering uiteenging.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 20-05-1591 - 1592
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste presentie.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 27-07-1593 - 16-05-1601
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Raad van State 450 jaar (zie institutionele toelichting) geeft twee afzonderlijke termijnen, 1593-1595 en 1597-1601, maar er zijn geen redenen om aan te nemen dat het niet om een aaneengesloten periode ging.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-05-1603 - 07-06-1604
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1604 - 30-04-1606
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...