personen

Hugo Hugosz. Repelaer

geboren: 1655
overleden: 02-02-1713

lid Oudraad van Dordrecht (1687 - 1713).

opmerkingen

Overig: was mogelijk ook nog gecommitteerde in de Admiraliteit op de Maze 1706-1709. Deze functie is bij Hugo Anthonisz. Repelaer (1676-1727, elders in deze database) geplaatst, eveneens oudraad van Dordrecht.

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 213.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 14 (1910) 355.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1709 - 30-04-1711
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; mogelijk werd de functie bekleed door naamgenoot Hugo Anthonisz. Repelaar (1676-1727, elders in deze database), eveneens lid van de oudraad van Dordrecht. De reden van beƫindiging is onbekend.