personen

dr. Willem Sybrandsz. van der Lelij

geboren: 1698
overleden: 27-03-1772

lid Veertigraad van Delft (1738 - 1772).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 186.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 239.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1767 - 30-04-1770
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...