personen

mr. Joost Romswinckel

geboren: 1745
overleden: 1824

lid Vroedschap van Leiden (1772 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 289.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 36 (1950) 244.

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 408.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1784 - 30-04-1787
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)
van: 05-04-1797 - 05-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Departement van Algemeen Welzijn

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 05-02-1798 - 13-06-1798
anderen met deze aanstelling...

Tevens Lid van de Commissies Financiën en Gemene Middelen.

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 13-07-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Financiële Commissie van Holland (1799-1802)
van: 30-03-1799 - 21-06-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Nationaal Syndicaat
van: 01-05-1804 - 15-03-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 31-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...