personen

Jan Spanjaard

geboren: 1692
overleden: -

lid Vroedschap van Medemblik (1731 - 1749).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 232.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 09-04-1741 - 17-03-1742
namens: Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-04-1744 - 03-04-1746
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-05-1748 - 30-07-1749
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Medemblik.